• +420 233 355 680info@cenekajezek.cz

  • Čeština
  • English
 • Portfolio

  Testování integrity pilot

  Od ledna 2010 je firma Čeněk a Ježek a.s. oprávněna provádět zkoušky integrity pilot – Pile Intgerity Test. Pro měření integrity je používáno zařízení Pile Echo Tester (PET), vyrobené firmou PILETEST a certifikované osvědčením ASTM D 5882-07.

  Zkouška integrity pilot je nedestruktivní testovací metoda, která slouží k ověření parametrů pilot – zejména tvaru (průřez a délka) a celistvosti dříku (praskliny a anomálie).

  Zařízení pro zkoušení pilot využívá akustické vlny, vyvolané malým rázem speciálního kladívka, šířící se od hlavy piloty k její patě. Pomocí snímače se měří odezva piloty na úder, která se zaznamenává do diagramu. V laboratoři se poté provede vyhodnocení jednotlivých měření a výsledky jsou interpretovány v Protokolu o zkoušce integrity piloty.

  Tento způsob testování pilot zmiňuje ČSN EN 1536+A1: Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty.

  Copyright © Bananos.cz