• +420 233 355 680info@cenekajezek.cz

  • Čeština
  • English
 • Portfolio

  Pažící konstrukce

  Záporové pažení je pomocná konstrukce, která slouží k dočasnému zajištění stavebních jam a výkopů. Konstrukce je tvořena válcovanými profily (IPE300 – 400, zdvojenými IPE či HEB) vkládanými svisle do vrtů o průměru nejčastěji 620 nebo 900 mm. Mezi příruby ocelových zápor se vodorovně ukládají dřevěné pažiny nebo se aplikuje vyztužený a odvodněný stříkaný beton.

  Záporové stěny navrhujeme jako vetknuté, kotvené nebo rozpírané na základě možností daných stavbou (geologická stavba prostředí, hloubka výkopu, možnosti kotvení pod sousední pozemky, atd.). Záporové pažení může být navrženo jako přisazené a sloužit tak rovnou jako jednostranné bednění suterénních stěn.

  Záporové pažení je levné a rychlé řešení pro zajištění stavebních jam nad hladinou podzemní vody.

  Mikrozáporové pažení je používáno k zajištění stavebních jam a výkopů ve stísněných prostorových podmínkách, ve strmých svazích, v místech s velmi tvrdým geologickým podložím (R2 a tvrdší) a při požadavku na minimalizaci tloušťky pažící konstrukce.

  Svislé prvky tvoří válcované profily, nejčastěji HEB120 nebo HEB140, které jsou vkládány do vrtů o průměru 200 nebo 250 mm. Prostor mezi mikrozáporami bývá vyplněn vodorovně ukládanými dřevěnými pažinami nebo vyztuženým a odvodněným stříkaným betonem.

  Mikrozáporové stěny navrhujeme jako vetknuté, kotvené nebo rozpírané na základě možností daných stavbou (geologická stavba prostředí, hloubka výkopu, možnosti kotvení pod sousední pozemky, atd.).

  Konstrukce mikrozáporového pažení může být navržena jako dočasná (pažení stavebních jam) i trvalá (trvalé opěrné stěny).

  Pilotové pažící stěny se nejčastěji využívají pro zajištění výkopů stavebních jam nebo pro zajištění svahových nestabilit. Při návrhu pilotových stěn se využívá jejich velké ohybové tuhosti. Pro omezení deformací mohou být pilotové stěny přikotveny nebo rozepřeny.

  Mimo pažící funkci mohou pilotové stěny plnit i funkci konstrukční.

  Stěny se provádí ve třech variantách:

  1. volně stojící (vzdálenost pilot je větší než jejich průměr; mezery jsou vyplněny vyztuženým a odvodněným stříkaným betonem),
  2. tangenciální (vzdálenost pilot je rovna jejich průměru),
  3. převrtávaná (vzdálenost pilot je menší než jejich průměr; slouží jako těsnící stěna; levnější alternativa ke konstrukčním monolitickým podzemním stěnám).

  Výběr vhodné varianty závisí na stavbě geologického prostředí, hloubce výkopu a požadavcích investora.

  Stěny mohou být realizovány jako dočasné nebo trvalé.

  Copyright © Bananos.cz