• +420 233 355 680info@cenekajezek.cz

  • Čeština
  • English
 • Aktuality

  PRŮMYSLOVÝ PARK Kojetín

  06/2021

  Na konci června začala realizace pilotového založení vícepodlažního automatizovaného skladu pro významného internetového prodejce. Stavba se nachází na pozemcích bývalého cukrovaru v průmyslovém parku Kojetín.

  Vysoká a silně zatížená konstrukce horní stavby s sebou nese extrémní požadavky na piloty, které byly navrženy v průměrech až 1500 mm a délkách až 36 m. 

  Projekt připravil Ing. Jan Mrázek, realizaci mají na starosti Miroslav Slabý a Vladimír Slavíček. Momentálně na stavbě úřadují vrtačky BG20, BG23 a BG33.

  VÝROBNÍ HALA Srbsko

  Pro významného klienta zpracováváme projekt ve stupni Execution design pro výstavbu nové velké výrobní haly v Srbsku. Výrobní hala bude založena na velkoprůměrových pilotách opatřených kruhovými a hranatými hlavicemi. V místech největšího zatížení jsou navrženy skupiny pilot spřažené v hlavách masivními železobetonovými patkami. Sprašovité podloží s prolohami pohřbených zemin a velké zatížení z horní stavby generuje délky pilot až 30 m. 

  Součástí naší dodávky jsou i návrhy pažících konstrukcí pro budoucí jímky umístěné uvnitř haly. Navrženy jsou jak záporové, tak pilotové stěny – kotvené, rozpírané, případně pouze vetknuté.

  Během projektování a současné realizace, kterou provádí místní subdodavatelé, vyvstává průběžně mnoho problémů, které jsme nuceni operativně řešit v řádu hodin či jednotek dnů. Projekt je tak velkou výzvou a zkušeností nejen pro náš projekční tým.

  Fotky níže byly pořízeny během dubnové návštěvy projekčního týmu. 

  Projekt zpracovává Ing. Jan Mrázek a Ing. Veronika Špedlová.

  REKONSTRUKCE VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ Pardubice

  06/2021
   
  Naše vrtačka BG20H momentálně úřaduje v Pardubicích. Vrtá zde piloty pro nově vznikající lávku pro pěší v rámci rekonstrukce železniční stanice Pardubice hlavní nádraží.
   
  Stavbu má na starosti Ing. Radek Vlasák.
   

  REKONSTRUKCE POTRUBÍ Chvaletice

  05/2021

  Naše vrtačka se na začátku května poměřovala s pátou nejvyšší stavbou v ČR, s komínem Elektrárny Chvaletice, který je vysoký 300 m. Prováděli jsme v jeho blízkosti založení pro rekonstrukci potrubí.

  VÝROBNÍ HALA pro F. X. Meiller Slaný s.r.o

  04/2021

  Dokončili jsme základy pro novou halu v objektu firmy F. X. Meiller Slaný s.r.o. Piloty průměru 750 mm a 1000 mm, opatřené kruhovými hlavicemi, byly vrtány v marinních sedimentech české křídové tabule, zejména v pískovcích.

  Projekt zpracovala Ing. Jana Dvorská, stavbu vedl Ing. Radek Vlasák.

  BD U JEŽÍŠKA Plzeň

  03/2021

  Ježíšek bude sice chodit až za devět měsíců, ale aby mohl Plzeňanům nadělit nové byty, byli jsme už teď povoláni do akce a aktuálně provádíme zajištění stavební jámy a hlubinné založení pro nový bytový dům U Ježíška v Plzni na Slovanech.

  Realizaci řídí Ing. Radek Vlasák a Miroslav Kloc, projekt zpracoval Ing. Vojtěch Ježek.

  KAUFLAND Olomouc

  02/2021

  Naše dvě vrtačky spojily síly a společně vrtají piloty dlouhé až 25 m v prostředí neogenních jílů a zvodnělých písků v Olomouci, v ulici Hněvotínská.

  Pilotové založení naprojektovala Ing. Jana Dvorská, pilotovou stěnu Ing. Vojtěch Ježek. Realizaci má na starosti Miroslav Slabý.

  Copyright © Bananos.cz