• +420 233 355 680info@cenekajezek.cz

  • Čeština
  • English
 • Portfolio

  Hlubinné základy

  Naší specialitou jsou vrtané piloty, které jsou v dnešní době nejrozšířenějším typem hlubinného zakládání v České republice.
  Jedná se o speciální druh založení, které svým tvarem a provedením přenáší zatížení z horní stavby do hluboko uložených únosnějších vrstev zemin a hornin.
  Pilotové založení se používá pro stavby prováděné ve složitých geologických podmínkách (tam, kde hrozí nerovnoměrné sedání) a pro velmi namáhané a speciální stavby (mostní konstrukce, mrakodrapy, věže atd.). Vzhledem k rychlosti výstavby a srovnatelným nákladům na výrobu jako u plošného založení, je pilotové založení čím dál více oblíbené i pro průmyslové a občanské stavby.

  Hlavní výhody založení na pilotách:

  • snížení účinků nerovnoměrného sedání,
  • přenos velkého zatížení z horní stavby do hlubších a únosnějších vrstev podloží,
  • rychlá výstavba,
  • menší objem zemních prací než u plošného zakládání.

  Naše firma pro Vás navrhne a zrealizuje pilotové založení v profilech 620, 750, 900, 1000, 1200 nebo 1300 mm o délce až 23 m. Piloty realizujeme klasickou rotačně-náběrovou technologií. V závislosti na geologickém profilu v místě výstavby provádíme piloty jako nepažené či pažené provozní ocelovou pažnicí. Výztuž pilot tvoří armokoše z betonářské výztuže.

  Hlavy pilot upravíme dle Vašeho požadavku – zhotovíme hlavice pro prefabrikované či ocelové sloupy, připravíme startovací výztuž do monolitických konstrukcí, či ponecháme hladké hlavy pro kloubové spojení základové desky a pilot.

  Mikropilotové založení nahrazuje velkoprofilové piloty ve stísněných a špatně dostupných prostorech a v místech s velmi tvrdým geologickým podložím (R2 a tvrdší). Mikropiloty se také často používají při podchytávání stávajících objektů během rekonstrukcí a k sanacím.

  Funkce mikropilot je stejná jako u pilotového založení, a tou je přenos zatížení z horní stavby do hlouběji uložených únosnějších vrstev podloží. Pro přenos zatížení ze štíhlého prvku mikropiloty (vyztužené vrty o průměru do 300 mm) do geologického podloží slouží injektovaný kořen. Výztuž mikropilot je nejčastěji tvořena silnostěnnými ocelovými trubkami (tr. 89/10, tr. 108/12, tr. 108/16) nebo válcovanými profily (HEB120, HEB140).

  Mikropiloty navrhujeme jako tahové či tlakové, v závislosti na působícím zatížení z horní stavby. Podle zatížení se odvíjí zpracování jejich hlav (roznášecí desky), které jsou následně zabetonovány do navazující základové konstrukce.

  Copyright © Bananos.cz