• +420 233 355 680info@cenekajezek.cz

  • Čeština
  • English
 • Portfolio

  Pilotové zakládání je dnes stále častěji používaným způsobem založení pro materiálovou, časovou a tím i cenovou úsporu. Pilotové zakládání je vhodné jak pro občanské stavby, kde jsou piloty prováděny pod tenké základové desky, či základové pasy objektů, tak i pro průmyslové budovy, kde konstrukční úprava hlavy piloty dovoluje přímou návaznost na prefabrikované, či monolitické sloupy. Dále pak je vhodné pro vysoce namáhané konstrukce.

  Piloty jsou prvky tvořené nosným dříkem, jež přenáší zatížení z horní stavby do únosných vrstev základových půd. Provádíme je technologií vrtaných pilot v průměrech 620 mm, 750 mm, 900 mm, 1 000 mm a 1 200 mm, (výjimečně pak 1 500 mm) v délkách standardně do 23 m. Jedná se o nerozšířenější technologii pilotového založení prováděnou náběrovým vrtáním pažených či tam, kde je to možné, nepažených vrtů v rozmanitých geologických podmínkách ve všech druzích zemin i hornin včetně pevnostní třídy R3.

  Copyright © Bananos.cz